geodezja

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz współpracy z architektami, oferujemy naszym klientom mającym na sprzedaż nieruchomości gruntowe szeroki zakres usług. Poprzez kreatywne podejście do tematu proponujemy pomoc w podziale gruntu, uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na przyłącza czy też warunków zabudowy dla działki. Dzięki takim zabiegom możemy zwiększyć zainteresowanie ofertą jak również podnieść wartość gruntu.